«Andebu kommunes historie 1992-2016 med enkelte skråblikk på personer og hendelser – sett med en tidligere kommunalsjefs øyne».

I samarbeid med Lorens Berg Stiftelsen gir jeg nå ut boka om Andebu kommunes historie fra 1991 og fram til kommunesammenslåinga. Boka er rikelig illustrert med bilder av både politikere og ansatte. I tillegg til forfatteren har flere politikere og ansatte i gamle Andebu kommune kommet med bidrag.

Boka er delt inn slik:
– Etatene og virksomhetene
– Den økonomiske delen med budsjettene for perioden 1992-2016 som bakgrunnsmateriale for betraktninger, grafer og kommentarer
– Den politiske delen med oversikt over kommunestyrer, utvalg og politikere
– Tre tidligere ordførere ser tilbake
– Kommunesammenslåinga – historikk, prosess og resultat

 

 

Andebu kommunes historie 1992-2016