Hvem bør sitte i nærmiljøutvalget?

15. april er det årsmøte for Andebu Nærmiljøutvalg.

Årsmøtet skal blant annet velge hvem som skal være medlemmer i utvalget. Hvert år er fire medlemmer og to varamedlemmer på valg. Valgkomiteen har nettopp startet sitt arbeid, men vil gjerne ha forslag til kandidater. Vi tilstreber et bredt sammensatt utvalg med variasjon i alder, kjønn, interesser og bosted, men er først og fremst ute etter personer som brenner for sitt nærmiljø i Andebu og som er villig til å bruke tid og krefter på dette.

Har du forslag til en slik kandidat eller har du selv lyst til å være med i nærmiljøutvalget? Kontakt valgkomiteen ved Øyvin Hansen, oyvin@texo.no tlf 975 47 127 innen 16.2ndebu Nærmiljøutvalg er en organisasjon som er opprettet av frivillige lag og foreninger i gamle Andebu skolekrets, etter vedtak om nærmiljøordningen i Sandefjord kommune. Vi har som mål å sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår. Andebu NMU er også ansvarlig for å fordele et kommunalt tilskudd til lokale prosjekter, som lag og foreninger kan søke om.

.Sitat fra vedtektene:

«Skal holdes innen av utgangen av april. Årsmøtet skal bekjentgjøres på egnet måte for alle innbyggere i nærmiljøområdet, senest 5 uker før årsmøte avholdes. Saker som innbyggerne i nærmiljøområdet ønsker behandlet på  årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest 3 uker før møtet skal finne sted. Agenda for årsmøtet, inkludert innkomne forslag og med tilhørende sakspapirer, skal bekjentgjøres med minimum 10 dagers varsel»

Styre sammensetting 2020  se. http://www.andebu-nmu.no/velkommen-andebu-nmu/styret/

 

 

Årsmøtet i Andebu NMU avholdes torsdag 15. april, 2021 kl. 19.00 på Herredshuset. Kommunestyresalen.