Tilstede: Trond Olav Jahre & Sølvi Hansen/Gravdal Vel, Kjell Skalleberg/Andebu NMU, Unni Fjellin/Andebu Pensjonistforening, Arne Trolldalen og Hans Petter/Opus One Big band, Kåre Simonsen/Lions Andebu, Solveig Rød Aadne/Andebu Røde Kors, Brit Wenche Kopstad Carlsen/Norges Handikapforbund/Andebu NMU, Astrid Vindvad og Sølvi Firing/Andebu Helselag, Jan Carlsen/Andebu Skolers Musikkorps, Gunnbjørn Tangen/Andebu Idrettslag/Andebu NMU, John Reidar Pettersen/Andebu NMU leder, Lars Erik Nystuen /FAU ved Andebu skole/Andebu NMU.

 1. John Reidar Pettersen/leder Andebu NMU informerer om Andebu Nærmiljøutvalg.

  a. Andebu NMU har som hovedoppgave å arbeide for å legge til rette for en god oppvekst for barn og unge i Andebu Skolekrets, men kan også støtte andre grupper i lokalsamfunnet.

  b. Vi har fått på plass nettside; www.andebu-nmu.no. Den er ikke ferdigstilt og skal med tiden inneholde mer informasjon enn den gjør nå. Blant annet ønsker vi å publisere et årshjul for Andebus lag og foreninger, og informasjon om hvilke aktiviteter som er tilgjengelig i Andebu Skolekrets.

  c. Det informeres om at søknader skal sendes via nettsiden vår og at det er kvartalsvis tildeling av midler.

  2. Møteplass lag/foreninger/NMUer

  a. Det er enighet om at det bør holdes et årlig samarbeidsmøte for lag og foreninger én gang i året. Møtet anbefales å legges til første kvartal i det nye året.

  b. Det ble anmodet om at korpsdrift bør være en sak for fellesmøte med NMU’ene fra gamle Andebu kommune, når dette kommer på plass.

  c. Det ble også anmodet om å lage en fellessak til kommunen vedr driftstilskudd av idrettslagene, da det viser seg å være store forskjeller på hvordan dette gjennomføres i den nye kommunen. Leder i Andebu NMU           informerte om at dette også er en sak som det jobbes med i administrasjonen

 2. Informasjon om lagene – handlingsplaner for 2019.

  a. Ikke alle lagene har lagt spesifikke daterte planer per dato, men vil sende over disse til leder i Andebu NMU straks de er på plass, slik at de kan legges inn i årshjulet som skal publiseres på andebu-nmu.no.

  b. Alle lagene fortalte kort om seg selv og hva de driver med i det daglige. Det ble også kort informert om hva de har gjort i inneværende år og om hvor mange medlemmer lagene har pt.

 3. Samarbeid og samarbeidsformer – god kommunikasjon for å unngå «kollisjoner».

  a. Vi oppretter, som tidligere nevnt, et felles årshjul. Planen er at dette skal legges ut på nettsidene til ANMU.

  b. Det kan søkes om støtte til enkeltprosjekter, ikke til drift, fra Andebu Nærmiljøutvalg.

 

Referat samarbeidsmøte med lag/foreninger i Andebu skolekrets 5.2.19