Årsmøte 10.3.2020

Tilstede: Fra NMU: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Svein Are Trollsås, Lars Erik Nystuen, Solveig Rød Aadne, Brit Wenche Carlsen, Unni Fjellin, Cathrine Ellefsrød. Fra valgkomiteen: Øyvin Hansen, Torunn Vestly, Åse Sletvold. Hans Anders Kjærås   Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling

Referat 10.3.2020

Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Svein Arne Trollsås, Britt Wenche Carlsen, Solveig Rød Aadne, Cathrine Ellefsrød   9/20. Orienteringssaker: Kjell og Britt Wenche har deltatt på fellesmøte for NMU’er arrangert av Sandefjord kommune. Beredskap: Svar på

Referat 24.4.2019

Tilstede: John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Svein Are Trollsås, Kjell Skalleberg, Cathrine Ellefsrød. Sak 10/19 Oppdatering pågående saker a) Kjørkåsen Svar på høringsuttalelse til ny kommuneplan 2019-2031. Planen skal vedtas i

Årsmøte 12.3.2019

Andebu Herredshus, tirsdag 12.03.2019, kl 18.00 Til stede: John-Reidar Pettersen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Nina Hagbartsen, Brit Wenche Carlsen, Lars Erik Nystuen, Svein Are Trollsås, Solveig Rød Aadne, Unni Fjellin, Astrid Vindvad, Øyvind Skjeggerød   Godkjenning av innkalling og dagsorden