Mål for nærdemokratiordninga

 

Oppgaver

  • Utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge
  • Uttalerett i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe
  • Delta i dialogmøter mellom kommunens folkevalgte og administrasjon
  • Definere egne satsningsområder
  • Forvalte kommualt tilskudd

 

Andebu Nærmiljøutvalg består blant annet av personer valgt fra ulike interesseorganisasjoner i lokalmiljøet, som arbeider for å fremme interesse og kvalitet rundt barn og unges oppvekstsvilkår i Andebu skolekrets.

Andebu NMU arbeider etter vedtekter anbefalt av Sandefjord kommune, og bistår med penger for å realisere aktiviteter, utvikling og prosjekter.

Vi ønsker å fremme verdier i vårt nærområde. Denne hjemmesiden vil tar sikte på å over tid samle informasjon om vellag, foreninger og organisasjoner i vår skolekrets. Vi ønsker også å publisere aktivitetstilbud og muligheter i nærmiljøet.