Søke om midler til prosjekter i Andebu skolekrets

Nærmiljøutvalget skal ha hovedfokus på arbeid for trygge og gode oppvekstmiljøer og oppvekstsvilkår for barn og unge, gjennom fysisk og kulturell aktivitet, og sosialt nettverk.

Her kan du søke om midler til prosjekter som bidrar til gode oppvekstmiljøer og oppvekstsvilkår for barn og unge i Andebu skolekrets. Det er fire søknadsfrister i året; én på slutten av hvert kvartal. Det vil si 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.

Svar på søknaden vil bli gitt etter søknadsfrist.

Fyll inn skjemaet nedenfor og send inn dersom du har et prosjekt du mener bør få økonomisk støtte. Vi ser frem til din søknad!

Vi minner om Paragraf 3.6 i Sandefjord kommunes retningslinjer for nærdemokratiordningen:

 «Frivillige foreninger som mottar driftstilskudd fra Sandefjord kommune, skal normalt ikke tildeles midler til drift og/eller utstyr/anlegg til foreningens ordinære aktivitet, uten administrasjonens samtykke. Foreningen skal henvises til Sandefjord kommunes tilskuddsordninger for frivillige foreninger og lag.»

Vi understreker også at Nærmiljøutvalget ikke har vedlikeholdsansvar for tiltak som settes i gang av frivillige foreninger.

Vi ser frem til din søknad!

Nærmiljøutvalget ønsker en tilbakemelding av prosjektet og endelig regnskap etter gjennomføring av prosjektet eller senest innen 01.12.
Kontoen dere ønsker at NMU midler skal settes inn på dersom deres søknad blir godkjent/valgt