Søke om midler til prosjekter i Andebu skolekrets

Her kan du søke om midler til prosjekter som bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og unge i Andebu skolekrets. Det er 4 søknadsfrister i året; én på slutten av hvert kvartal. Det vil si 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember. Det kan forventes å få svar på søknad omtrent en uke etter hver søknadsfrist. Fyll inn skjemaet nedenfor og send inn dersom du har et prosjekt du mener bør få økonomisk støtte. Vi ser frem til din søknad!