Velkommen til Andebu Nærmiljøutvalg.

Andebu Nærmiljøutvalg er et av 20 nærmiljøutvalg i Sandefjord kommune. Vi skal bidra til tett og god dialog mellom innbyggerne i Andebu skolekrets og folkevalgte i Sandefjord kommune.

Nærmiljøutvalgene skal ha hovedfokus på barn og unge, men også være høringsinstans i forhold som angår alle innbyggerne i nærmiljøet, for å styrke lokaldemokratiet.

Bekjentgjøring av årsmøte i Andebu Nærmiljøutvalg.

Tirsdag 10 mars 2020 kl. 19:00. Sted: Herredshuset (kommunestyresalen) i Andebu

Alle innbyggere i nærmiljøområdet har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme.

Andebu Nærmiljøutvalgs nærmiljøområde er Andebu skolekrets.

Årsmøte 2020 Saksdokumenter

(Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest 3 uker før møtet skal finne sted, innen 16 februar.)

E-post: post@andebu-nmu.no eller kj-ska@online.no