Velkommen til Andebu Nærmiljøutvalg.

Andebu Nærmiljøutvalg er et av 20 nærmiljøutvalg i Sandefjord kommune. Vi skal bidra til tett og god dialog mellom innbyggerne i Andebu skolekrets og folkevalgte i Sandefjord kommune.

Nærmiljøutvalgene skal ha hovedfokus på barn og unge, men også være høringsinstans i forhold som angår alle innbyggerne i nærmiljøet, for å styrke lokaldemokratiet.

One thought on “Hjem

Kommentarer er lukket.