Planforslag med tilhørende dokumenter kan ses på kommunens nettsider under politikk og
innsyn – kunngjøringer og høringer – høring av reguleringsplaner – områderegulering
Håsken.

Eventuelle merknader i saken bes sendt til Sandefjord kommune ved
postmottak@sandefjord.kommune.no eller til Sandefjord kommune, seksjon for klima,
byggesak og arealforvaltning, postboks 2025, 3202 Sandefjord, innen 17.10.2022.

Det inviteres til et åpent møte torsdag 29.09.2022 kl 18 i kantina i 2. etg over biblioteket –
Andebu sentrum 26.

https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/arealplaner/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/omraderegulering-hasken/?fbclid=IwAR1VlylmUp-wi7_JiTunrplWpPseYETK348szosAR-sON7fYkJ-PMgHQV_c#heading-h3-1

 

 

Offentlig ettersyn – områderegulering Håsken, gbnr. 216/1 m.fl