Referat 27 april 2020

Sted: Gapahuken Andebu sentrum. Tilstede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Carlsen, Cathrine Holmen, Cathrine Ellefsrød. Sak 18/20  – Oppsummering og informasjon etter forrige møte: Tilbakemelding på trafikksikkerhet rundt ungdomsskolen: Phillip Longva Karlsen: 27.03.2020, For å forbedre parkerings og hente/levere

Årsmøte 10.3.2020

Tilstede: Fra NMU: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Svein Are Trollsås, Lars Erik Nystuen, Solveig Rød Aadne, Brit Wenche Carlsen, Unni Fjellin, Cathrine Ellefsrød. Fra valgkomiteen: Øyvin Hansen, Torunn Vestly, Åse Sletvold. Hans Anders Kjærås   Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling

Referat 10.3.2020

Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Svein Arne Trollsås, Britt Wenche Carlsen, Solveig Rød Aadne, Cathrine Ellefsrød   9/20. Orienteringssaker: Kjell og Britt Wenche har deltatt på fellesmøte for NMU’er arrangert av Sandefjord kommune. Beredskap: Svar på