Referat 24.4.2019

Tilstede: John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Svein Are Trollsås, Kjell Skalleberg, Cathrine Ellefsrød. Sak 10/19 Oppdatering pågående saker a) Kjørkåsen Svar på høringsuttalelse til ny kommuneplan 2019-2031. Planen skal vedtas i

Årsmøte 12.3.2019

Andebu Herredshus, tirsdag 12.03.2019, kl 18.00 Til stede: John-Reidar Pettersen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Nina Hagbartsen, Brit Wenche Carlsen, Lars Erik Nystuen, Svein Are Trollsås, Solveig Rød Aadne, Unni Fjellin, Astrid Vindvad, Øyvind Skjeggerød   Godkjenning av innkalling og dagsorden