Referat styremøte 03.04.2021

Digitalt møte alle deltok Sak 11/21. Oppsummering og informasjon etter siste møte. Begjæring om tilskynd Sandefjord kommune sendt. Sak 12/21. Økonomi. Kommentar/vedtak: Viser til Årsmøtet Ingen forandring. Sak 13/21 Søknad fra Sandefjord Frisbeeklubb / Andebu Søknadsdato: 29.04.2021 Kontakt person: Asgeir