Referat 3.4.2018

Tilstede: John Reidar Pettersen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Lars Erik Nystuen, Svein Are Trollsås, Solveig Rød Aadne. Meldt forfall: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen. Sak 13/18 Oppdatering pågående saker a) Akebakke. 1. Da det opprinnelige tilbudet på lysmaster ble

Årsmøte 20.3.2018

Til stede fra opprinnelig styre i Andebu Nærmiljøutvalg: John-Reidar Pettersen, Harald Skatvedt, Lennart Grimholt (Andebu Ungdomslag), Gunnbjørn Tangen (Andebu I.L.), Nina Hagbartsen, Brit Wenche Carlsen (Norges Handikapforbund), Kjell Skalleberg. Vararepresentanter: Solveig Rød Aadne (Andebu Røde kors) og Unni Fjellin (Andebu

Referat 27.2.2018

Tilstede: John Reidar Pettersen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Nina Hagbartsen, Kjell Skalleberg.   Sak 05/2018 Oppdatering pågående saker a. Facebook/hjemmeside: Synlighet i søkemotoren Google er ennå for dårlig, vi har startet arbeid med å forbedre dette,

Referat samarbeidsmøte repr. foreninger/lag Andebu skolekrets 8.11.2017

Tilstede: Linda Linnestad/Sentralen for friskliv og frivillighet, Svein Are Trollsås/Hoksrød og Flåtten Vellag, Kristian André Gallis/Vestre Andebu Vel/Andebu Fortidslag, Solveig Rød Aadne/Andebu Røde Kors, Knut Løberg/Andebu Skytterlag, Gunn Hjertenes/Vestre Andebu Vel, Brit Wenche Kopstad Carlsen/Norges Handikapforbund/Andebu NMU, Edwarth Larsen/Flittig 4H,