Referat samarbeidsmøte repr. foreninger/lag Andebu skolekrets 8.11.2017

Tilstede: Linda Linnestad/Sentralen for friskliv og frivillighet, Svein Are Trollsås/Hoksrød og Flåtten Vellag, Kristian André Gallis/Vestre Andebu Vel/Andebu Fortidslag, Solveig Rød Aadne/Andebu Røde Kors, Knut Løberg/Andebu Skytterlag, Gunn Hjertenes/Vestre Andebu Vel, Brit Wenche Kopstad Carlsen/Norges Handikapforbund/Andebu NMU, Edwarth Larsen/Flittig 4H,

Referat styremøte 20.4.2017

Til stede: John Reidar Pettersen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Harald Skatvedt, Nina Hagbartsen. Sak 1/20.04.2017 Oppdatering på registrering av NMU v/styreleder. Andebu Næringsmiljøutvalg med styrets medlemmer er nå registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer: 918 793 372. Styrets medlemmer: Leder: