Referat styremøte 03.04.2021

Digitalt møte alle deltok Sak 11/21. Oppsummering og informasjon etter siste møte. Begjæring om tilskynd Sandefjord kommune sendt. Sak 12/21. Økonomi. Kommentar/vedtak: Viser til Årsmøtet Ingen forandring. Sak 13/21 Søknad fra Sandefjord Frisbeeklubb / Andebu Søknadsdato: 29.04.2021 Kontakt person: Asgeir

Referat 27 april 2020

Sted: Gapahuken Andebu sentrum. Tilstede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Carlsen, Cathrine Holmen, Cathrine Ellefsrød. Sak 18/20  – Oppsummering og informasjon etter forrige møte: Tilbakemelding på trafikksikkerhet rundt ungdomsskolen: Phillip Longva Karlsen: 27.03.2020, For å forbedre parkerings og hente/levere

Årsmøte 10.3.2020

Tilstede: Fra NMU: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Svein Are Trollsås, Lars Erik Nystuen, Solveig Rød Aadne, Brit Wenche Carlsen, Unni Fjellin, Cathrine Ellefsrød. Fra valgkomiteen: Øyvin Hansen, Torunn Vestly, Åse Sletvold. Hans Anders Kjærås   Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling