Referat 24.4.2019

Tilstede: John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Svein Are Trollsås, Kjell Skalleberg, Cathrine Ellefsrød. Sak 10/19 Oppdatering pågående saker a) Kjørkåsen Svar på høringsuttalelse til ny kommuneplan 2019-2031. Planen skal vedtas i

Årsmøte 12.3.2019

Andebu Herredshus, tirsdag 12.03.2019, kl 18.00 Til stede: John-Reidar Pettersen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Nina Hagbartsen, Brit Wenche Carlsen, Lars Erik Nystuen, Svein Are Trollsås, Solveig Rød Aadne, Unni Fjellin, Astrid Vindvad, Øyvind Skjeggerød   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Referat 3.4.2018

Tilstede: John Reidar Pettersen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Lars Erik Nystuen, Svein Are Trollsås, Solveig Rød Aadne. Meldt forfall: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen. Sak 13/18 Oppdatering pågående saker a) Akebakke. 1. Da det opprinnelige tilbudet på lysmaster ble

Årsmøte 20.3.2018

Til stede fra opprinnelig styre i Andebu Nærmiljøutvalg: John-Reidar Pettersen, Harald Skatvedt, Lennart Grimholt (Andebu Ungdomslag), Gunnbjørn Tangen (Andebu I.L.), Nina Hagbartsen, Brit Wenche Carlsen (Norges Handikapforbund), Kjell Skalleberg. Vararepresentanter: Solveig Rød Aadne (Andebu Røde kors) og Unni Fjellin (Andebu