Til stede: Gunnbjørn, Kjell, Vibeke, Hanne og Elisabeth

Meldt forfall: Erlend, Britt Wenche og Kristian Andre.

Sak 39/23 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

  • Samarbeids møte Sandefjord kommune. Nærmiljøutvalg 29. nov 1800.
  • Elisabeth og Hanne (Hanne skal sjekke om det passer).
  • Vibeke stiller opp på møtet på ungdomsskolen.
  • Reguleringsplan Håsken vedtatt

Sak 40/23 Økonomi.

Kommentar/vedtak:

Økonomien er tilfredsstillende. Ca. 200 000 kr igjen på konto pr. dags dato. Andebu pensjonist forening har fått støtte til penger. Høyjord og Kodal får 3 benker hver. Andebu 5 benker. Hvert MNU betaler pr. benk. Gunnbjørn har satt opp en benk på snuplassen på Kjørkåsen.

Sak 41/23 Svømmehall U-skolen

Kommentar/vedtak:

Vibeke har satt sammen et brev/ søknad til Sandefjord kommune. Kjell videresender dette til kommunen for å komme i dialog angående bruk av svømmehallen. Hallen er fortsatt under ombygging.

Sak 42/23 Fellesmøte tre nærmiljø, Andebu, Høyjord og Kodal

Kommentar/vedtak:

Det er enighet om å møtes finne en dato i november. Ønsker at man møter 3 stk fra hvert NMU. Kjell og Gunnbjørn melder seg frivillig. Hvis Kristian Andre eller Erlend har lyst til å bli med, så kan dere gi beskjed til Kjell. Løfte på møtet om det ønskelig at man at man setter av en pott hvert år til saker man vet kommer opp hvert år. F.eks. skoleball, skoleturer og ungdomsklubb som alle tre NMU har deltagere i.

Sak 43/23 Søknad Vestre Andebu vel

          Kommentar/vedtak:

Søknadsdato: 20.09.2023 Kontakt person: Edmund Eriksen Budsjett totalt for prosjekt: kr. 17 000,00 Søknadsbeløp Kr. 10 000,00

Denne søknaden er ikke rettet mot barn og ungdom. Søknaden avslås derfor.

Sak 44/23 Ungdomsklubben i Andebu

Kommentar/vedtak:

Søknadsdato: 12.09.2023 Kontakt person: Justyna A. Winogrocka- Leder Budsjett totalt for prosjekt: 60.000 Kr. Søknadsbeløp Kr. 44.000

Vi kan støtte søknaden, foreslår også at leder av ungdomsklubben søker kommunen om midler for å fortsette klubben og evt. også utvide åpningstidene.

Sak 45/23 Søknad Andebu idrettslag. Fotballhal

Kommentar/vedtak:

Søknadsdato: 20.10.2023 Kontakt person: Gunnbjørn Tangen Budsjett totalt for prosjekt: kr.15 000 000 Søknadsbeløp Kr. 100 000,00

Gunnbjørn Tangen erklærte seg inhabil da han er leder i idrettslaget

Søknaden innvilges.

Sak 46/23 Møteplan

Kommentar/vedtak:

Vi diskutert møter fremover. Det er ønskelig med faste møter som kommer etter søknadsfristene. Ett møte til før jul for å behandle evt. søknad om skoleball. Da kan de som har vært på div. møter, gi referat fra disse møtene. Forslag om neste møte onsdag 6. desember, kl19 (Vibeke har bursdag). Onsdag 7. februar til forberedelser før årsmøte. Skrive årsberetning før årsmøte åpent for allmenheten. Årsmøte ca. i februar? Onsdag 10. April Onsdag 21. august De neste møtene avtales av senere. Oktober Januar

Kommunikasjon styret imellom. Flere spiller inn at det er utfordrende å følge en lang e- post liste. Landet egentlig ikke på hva som er bedre. Forslag om FB, men alle er ikke på det mediet. Vi landet vel egentlig på denne gangen, at alle oppfordres til å svare til alle, når Kjell sender ut e-post.

Sak 47/23 Eventuelt.

Kjell: Julelys ved Herredshuset. NMU skal kjøpe inn belysning og skjøteledninger. Obs. tenke over hvem som henger opp lysene, tenke HMS. Vibeke handler inn / sjekker ut lys på Clas Olson.  9 stk. Avventer innkjøp av skjøte ledninger.

Hanne: tok opp trafikksikkerheten i Andebu. Vært ny påkjørsel nylig av skolebarn. To ulykker på kort tid på samme strekning. Hanne lurer på hva som evt. blir gjort ift. dette. Er fylkesvei.

Kommentar/vedtak:

Oppfølgings sak til Vestfold/ Telemark blir Vestfold igjen.

Styre i Andebu Nærmiljøutvalg

Referat fra styremøte mandag. 23.10.2023