Referat 27 april 2020

Sted: Gapahuken Andebu sentrum. Tilstede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Carlsen, Cathrine Holmen, Cathrine Ellefsrød. Sak 18/20  – Oppsummering og informasjon etter forrige møte: Tilbakemelding på trafikksikkerhet rundt ungdomsskolen: Phillip Longva Karlsen: 27.03.2020, For å forbedre parkerings og hente/levere