Til stede: Erlend, Kristian Andre, Gunnbjørn, Kjell, Elisabeth

Meldt forfall: Hanne, Britt Wenche, Ingeborg, Vibeke.

Sak 01/24. Oppsummering og informasjon etter siste møte

 • Utøya- vi har gitt støtte til dagstur til Utøya. Kjell har fått høre at disse midlene ønskes brukt til 2 dagers kurs til Utøya. Vi har kun bevilget midler til dagstur til Utøya.
 • Tilbakemelding fra u-skolen om tilskudd transport til Dropp revyen.
 • U skolen svar på oppfordring om å søke Kodal og Høyjord NMU om støtte til transport.
 • «Takk for støtten. Vi ser det som unaturlig å involvere nærmiljøene i Kodal og Høyjord da ungdomsskolen er lokalisert i Andebu.»
 • Kjell svarer rektor. Informere at MNU i Høyjord og Kodal også har elever på ungdomskolen.

Sak 02/24 Økonomi.

Kommentar/vedtak:

 • Ekstra tilskudd til ungdom faller vekk.
 • Nytt tilskudd kommer etter at årsberetning er levert inn.
 • Konto fra 2024, 52.490 kr.
 • Tilskuddet fra kommer ca i mai. Det blir ca. 140 461 kr.

Sak 03/24 Søknad fra DROPP-revy

 • Søknadsdato: 19.12.2023
 • Kontakt person: Beate Hvitstein
 • Budsjett totalt for prosjekt: Kr. 384 500,00
 • Søknadsbeløp Kr. 30 000

Kommentar/vedtak: Innvilget kr 15000, har fra tidligere innvilget 7500 kr til transport fra ungdomsskolen til Dropp revyen.

Sak 04/24 Søknad fra Anexet.

 • Søknadsdato: 28.12.2023
 • Kontakt person: Kathrine Loneland – Mijøterapaut
 • Budsjett totalt for prosjekt: Kr. 19.731,00
 • Søknadsbeløp Kr. 15 000

Kommentar/vedtak: Ikke innvilget. NMU skal støtte barn og unge under 18 år. Det fremkommer ikke av søknaden at dette er målgruppen til Anexet.

Sak 05/24 Søknad fra Andebu barneskole FAU

 • Søknadsdato: 16.01.2023
 • Kontakt person: Vibeke W. Jacobsen
 • Budsjett totalt for prosjekt: Kr. 28.500,00
 • Søknadsbeløp Kr. 28.500,00

Kommentar/vedtak: Sak utsatt, innvilger annen søknad fra FAU som kommer alle barna til gode (karneval). Ønskelig med et konkrete tiltak. Kan oppfordre klasser til å søke om støtte direkte til MNU

Sak 07/24 Årsberetning 2023.

 • Denne er sendt ut på egen e-post.

Kommentar/vedtak: Gjennomgang av årsberetning, med innspill.

Sak 08/24 Eventuelt:

 • Kommet inn en sak til årsmøtet: Kjell har fått forespørsel per. Messenger angående anleggelse av skøytebane.
 • Gunnbjørn: Kjørkåsen har vært i dialog med ordføreren angående hogst/ rydding av skog i Kjørkåsen. Trude Myhre er også kontaktet.
 • Kristian Andre: Steinar Ellefsrød kan evt. lage blanketter til benkene som er satt ut.

Videre møtedatoer:

 • Årsmøte 28. februar kl 19.00.
 • Onsdag 10. April kl 19.00
 • Onsdag 21. august kl 19.00

 

Styre

Referat fra styremøte Onsdag 07.01.2024 kl. 1900