Leder: Kjell Skalleberg
Erlend Gallis
Kasserer: Gunnbjørn Tangen
Sekretær: Hanne Garmel
Styremedlem: Brit Wenche Kopstad Carlsen
Styremedlem: Lene Knippen Kvernsmyr
Styremedlem: Vibeke Warhuus Jacobsen

Varamedlem 1: Ingeborg Haugan Gebeche

Varamedlem 2: Solveig Rød Aadne