Leder: Kjell Skalleberg
Nestleder: Svein Are Trollsås
Kasserer: Gunnbjørn Tangen
Sekretær: Nina Hagbartsen
Styremedlem: Brit Wenche Kopstad Carlsen
Styremedlem: Lars Erik Nystuen
Styremedlem: Cathrine Ellefsrød
Varamedlem 1: Solveig Rød Aadne
Varamedlem 2: Unni Fjellin