Leder: John-Reidar Pettersen
Nestleder: Kjell Skalleberg
Kasserer: Gunnbjørn Tangen
Sekretær: Nina Hagbartsen
Styremedlem: Brit Wenche Kopstad Carlsen
Styremedlem: Lars Erik Nystuen
Styremedlem: Svein Are Trollsås
Varamedlem 1: Solveig Rød Aadne
Varamedlem 2: Unni Fjellin