Til stede: Erlend, Kristian Andre, Vibeke, Gunnbjørn, Kjell, Brit Wenche, Elisabeth

Meldt forfall: Hanne, Ingeborg

Sak 29/23 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Befaring om plassering av aktivitets/ trenings park. I Andebu sentrum. Bak skateparken. Kjell og Gunnbjørn vært på befaring. Det er Sandefjord kommune som betaler dette.
 • Blir også supplert med 3 nye (gamle fra Sandefjord) treningsapparater på Møylandsletta. Estimert ferdig:
 • Befaring plassering av oppgradering av lekeplass i Andebu parken. Kommer et par apparater. Til personer med nedsatt bevegelighet. Estimert ferdig i høst.
 • Befaring av treningspark Møylandsletta.(Kommer flere apparater)
 • Befaring fundament krakk i Bergan- svingen
 • Det er gjort henvendelse om forlengelse av veien fram til Gapahuken ved Askjemvannet. Øke tilgjengeligheten for rullestolbrukere. Det er evt. grunneier som skal bekoste dette.

Sak 30/23 Økonomi.

Kommentar/vedtak: 

 • Økonomien er tilfredsstillende.  Kr 219 918 på konto.

Sak 31/23 Høring solkraft Prestegårsskogen.

Kommentar/vedtak

 • Kjell foreslår å sende ut en uttalelse på FB angående dette prosjektet. For å informere Andebus befolkning Det er sendt ut høring om solcellepark fra NVE. Vi står ikke på lista. Har fått tilgang til høringen av idrettslaget. Fristen er 01.10 2023.09.05. Elisabeth skal lage et forslag til et innspill. Bruke et skriv fra DNT Tønsberg, og tilpasse til Andebu. Forelå å legge kabler ifra Kulerø til . i bakken og samtidig anlegge gangvei fra Ulvekula og opp til Sovang(? )

Sak 32/23 Krakker i nærmiljøet.

Kommentar/vedtak:

 • Henvendelse fra Pensjonistforeningen. De har er tildelt 20 000 til krakker. 10 000 har de informert om at Andebu NMU skal disponere. Gunnbjørn har vært i kontakt med Moland Gjerde for pris og produksjon. Det blir 3 benker i Høyord og 3 benker i Kodal. 5 stk benker i Andebu. Erlend foreslår å legge ut en forespørsel til Andebus befolkning om forslag til plassering av benkene på FB. Ble ikke enige i om hvem som gjør dette.

Sak 33/23 Ballnett U-skolen

Kommentar/vedtak:

 • Søknadsdato: 30.06.2023 Kontakt person: Hans Kenneth Hjertaas, rektor Andebu ungdomsskole Budsjett totalt for prosjekt: 48000 + mva Søknadsbeløp Kr. 48000

Svar: Kommunalt ansvar. Søknad avslåes. Kjell svarer opp Hjertaas.

Sak 34/23 22.julisenteret U-skolen

Kommentar/vedtak:

 • Søknadsdato: 19.06.2023 Kontakt person: Hans Kenneth Hjertaas, rektor Andebu ungdomsskole Budsjett totalt for prosjekt: 25000 Søknadsbeløp Kr. 25000
 • Skolen søker om midler til at 10 klasse skal besøke 22. juli senteret. Diskusjon om dette er noe vi skal dekke eller om det er kommunens ansvar. Kjell informere Hjertaas om at NMU i Andebu dekker 1 /3 av beløpet. Det bør deles med MNU i Kodal og Høyjord. Rektor må da søke de andre om resterende støtte. Enighet om at dette beløpet bør deles på 3.

Sak 35/23 Ungdomsklubb.

Kommentar/vedtak:

 • Torsdag 7. september: Kjell har kontaktet Ken Davidsen på Signo. Han opplyser om at Signo kommer til å flytte ut av Stallen ila 2023. Kjell sender en henvendelse til Postmottak i Sandefjord kommune og forhører seg om mulighet til å flytte ungdomsklubben til Stallen.

Sak 36/23 Svømmehall bruk.

Kommentar/vedtak:

 • Svømmehallen er under rehabilitering. Man vet ikke når den åpner igjen.  Angående bruk av svømmehall for Andebusbefolkning og ungdom; Vibeke har sjekket hvordan de gjør det på Bokemoa. Der er det Idrettslaget som drifter med støtte fra kommunen. Badevakter får betalt av Idrettlaget og de går på livreddningskurs med lærerne. Vibeke skriver et forslag til en henvendelse til Sandefjord kommune angående noe lignende tilbud/ støtte til bruk av svømmehallen i Andebu.

Sak 37/23 Eventuelt.

 • Kjell har fått en henvendelse fra en privatperson fra Solvang feltet om hvordan man går frem for å få til opprettelse av lekeplass/ apparater.Vel lag må ta ansvar for søknad for oppgradering av lekeplass. De kan søke NMU om midler til å kjøpe inn godkjente lekeapparater. Man må da få et evt. anbud fra f. eks. Haakonsen og Sukke.
 • Gunnbjørn: Hall-støtte. Fotballhall
 • Kristian Andre: forteller at på ungdomsskolen har elevene fått informasjon om at det er drop -in tilbud hos helsesykepleier i Sandefjord kommune. Kristian Andre tar dette videre med FAU på ungdommskolen for å etterspørre tilbud til elever ved Andebu Ungdomsskole.
 • Kristian Andre retter en forespørsel om de gamle valgurnene som står på vårt møterom på Herredshuset ikke kunne vært med på valget. Post mottak har 3 ukers behandlingstid / svarfrist så dette vil vi ikke rekke å få svar på før mandag 11.09. Kan evt. høre for videre valg.

 

 

Referat fra styremøtet 06.09.2023