Til stede: Gunnbjørn Tangen, Erlend Gallis, Hanne Garmel, Brit Wenche Carlsen, Kjell Skalleberg

Forfall: Vibeke Warhuus Jacobsen, Lene Knippen Kvernsmyr, Vara: Ingeborg Haugan Gebeche, Solveig Rød Aadne

Sak 07/23.  Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Ringer til blomsteroppsatser langs veiene er satt opp. Blomster kommer i slutten av mai.

Sak 08/23.  Økonomi.

Kommentar/vedtak:

 • Økonomien er god.

Sak 10/23.  Søknad fra Andebu Frivilligsentral

 • Søknadsdato: 23.02.2023
 • Kontakt person: Silke Wrede
 • Budsjett totalt for prosjekt: 50.000
 • Søknadsbeløp Kr.50. 000 kr

Kommentar/vedtak:

 • Søknaden ble innvilger med et beløp på 20 000,00 kr. Med anmodning om å søke Kodal og Høyjord NMU. De aktiviteter det søkes om gjelle også ungdom som er tilsluttet disse skolekretsene.

Sak 11/23. Søknad fra Ungdomsklubb i Andebu.

 • Søknadsdato: 23.02.2023
 • Kontakt person: Justyna A. Winogrocka- Leder
 • Budsjett totalt for prosjekt: 50.000
 • Søknadsbeløp Kr.50. 000 kr.

Kommentar/vedtak:

 • Søknaden ble innvilger med et beløp på 30 000,00 kr. Det anmodes om å komme tilbake med ny søknad på et senere tidspunkt.

Sak 12/23. Søknad fra Hælja hime. Filmkveld.

 • Søknadsdato: 14.03.2023
 • Kontakt person: Bjørn Aamodt
 • Budsjett totalt for prosjekt: 18.000 kr
 • Søknadsbeløp Kr.12.000 kr

Kommentar/vedtak:

 • Søknaden ble innvilger med et beløp på 10 000,00 kr. Med anmodning om å søke Kodal og Høyjord NMU. De aktiviteter det søkes om gjelle også ungdom som er tilsluttet disse skolekretsene.

Sak 13/23. Søknad fra Andebu ungdomsskole. 22juli senteret

 • Søknadsdato: 17.03.2023
 • Kontakt person: Hans Kenneth Hjertaas, rektor
 • Budsjett totalt for prosjekt: 50.000
 • Søknadsbeløp Kr.50. 000 kr

Kommentar/vedtak:

 • Søknaden ble innvilger med et beløp på 25 000,00 kr. Med anmodning om at det søke Kodal og Høyjord NMU også. De aktiviteter det søkes om gjelle også ungdom som er tilsluttet disse skolekretsene. Det ble her søkt om to turer en vår og en høst. Det innvilgete beløp vil skaffe skolen anledning til å gjennomføre tur i vår og på den måten skaffe viktig erfaring. Det anmodes derfor om å komme tilbake med ny søknad på et senere tidspunkt.

Sak 14/23. Kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord. Kunngjøring av vedtak

Kommentar/vedtak:

 • Dette er en plan som er vedtatt, En ser at den er sentrums tung. Savner flere konkrete tiltak for tidligere Andebu kommune

Sak 15/23. Høring/offentlig ettersyn – Kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur 2023-2031

Kommentar/vedtak:

 • Denne saken ble utsatt.

Sak 16/23. Områderegulering Håsken – nytt offentlig ettersyn.

Kommentar/vedtak:

 • Avvente den endelige.

Sak 17/23. Årsmøte.

 • Årsmelding

Kommentar/vedtak:

 • Årsmeldingen ble vedtatt.

Sak 18/23. Søknadsskjemaet

 • Forslag fra Solvei.

Kommentar/vedtak:

 • Vi har sett på saken vedrørende endret tekst i søknadskjemaet. Styre velger å videreføre dagens søknadskjema da det møter vedtektene som er satt for Nærmiljøutvalget.

Sak 19/23. Eventuelt.

Kommentar/vedtak:

 • Sitasjonen i sentrum: Det tas insentiv til et felles møte for å samordne og diskutere diverse tiltak og aktiviteter.
Referat fra styremøtet 23.03.2023