Til stede: Elisabeth Øya, Gunnbjørn Tangen, Erlend Gallis, Vibeke Warhuus Jacobsen, Kristian Andrè Gallis, Hanne Garmel, Brit Wenche Carlsen.

Meldt forfall: Ingeborg Haugan Gebeche

Sak 20/23 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Feste til flagg er montert på ringer til blomsteroppsatser langs veiene. Det skal flagges 17.
 • Papirene om kommunale midler er sendt.

Sak 21/23. Økonomi.

Kommentar/vedtak:

 • Venter på tilskuddet fra kommunen

Sak 22/23. Nytt styre.

Kommentar/vedtak:

 • Leder: Kjell Skalleberg
 • Nestleder: Erlend Gallis
 • Kasserer: Gunnbjørn Tangen
 • Sekretær: Elisabeth Øya

Sak 23/23.Søknad fra Andebu ungdomslag/BANDeBU

 • Søknadsdato: 31.03.2023
 • Kontakt person: Tale Haugan
 • Budsjett totalt for prosjekt: 30.000 kr
 • Søknadsbeløp Kr. 30.000 kr

Kommentar/vedtak:

 • Saken utsatt.
 • Det ble søkt om innkjøp av lydutstyr som skulle benyttes på øvingene på u-skolen. Ønsker mer informasjon rundt bruken av utstyr som finnes på u-skolen. Re det søkt andre nærmiljøutvalg? Kodal, Høyjord. Bandebu er vel et tiltak for ungdom fra hele Andebu.

Sak 24/23. Søknad fra Andebu Skolers Musikkorps

 • Søknadsdato: 03.23
 • Kontakt person: Solveig Rød Aadne (kasserer/regnskapsfører)
 • Budsjett totalt for prosjekt: 19.130,00 kr
 • Søknadsbeløp Kr. 19.130,00 kr

Kommentar/vedtak:

 • Det ble søkt om tilskudd til fornying av utstyr til fane. Det ble gitt tilsagn om 10 000,00 kroner til nytt utstyr til fane.

Sak 26/23. Håsken.

Kommentar/vedtak:

 • Det var nytt møte 04.05.

Sak 28/23. Gjennomgang av:

 • Rammer for Nærdemokratiordningen iSandefjord kommune

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kultur-idrett-og-fritid/kif-dokumenter/narmiljo/rammer-for-nardemokratiordningen-i-sandefjord-kommune.pdf

 • Revidering av rammer for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021121371&

Kommentar/vedtak:

 • Ikke behandlet.

Sak 29/23.

Søknad fra Vestre Andebu Vel

 • Søknadsdato:03.05.23
 • Kontakt person: Edmund Eriksen (leder)
 • Budsjett totalt for prosjekt: 25.000 kr
 • Søknadsbeløp Kr. 25.000 kr

Kommentar/vedtak:

 • Det søkte her om tilskudd til ny badebrygge.
 • Det ble bevilger 25 000,00

Sak 30/23. Eventuelt.

Kommentar/vedtak:

 • Deltagelse på HelgaHime.
 • Utdyping av eget søknadskjema.
 • Lekeplass oppgradering.
 • Badevanns temperatur måling. Kleivern, Ståleruvannet, Askjemvannet.
Referat fra styremøtet 03.05.2023