Til stede: Møte på e-post. Alle ga tilbakemelding.

Sak 51/22 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

  • Jule lys i sentrum. Det ble ikke lys i år heller. Kommunen klarte ikke å få fram strøm. Til slutt sto det på strømskap. Saken følles opp ut over vinteren
  • Info fra Solvei: Håskenveien; var oppe i mitt Møte i Råd for personer med funksjonsnedsettelse sist mandag , det er det lagt opp til en liten gang/sykkelvei nederst opp til kirken, Og jeg snakka opp , også om gang og sykkelsti lenger oppe og henviste til at Andebu NMU har tatt dette opp flere ganger for kommunen. Hans Hilding Hønsvall støttet meg og vi fikk enstemmig støtte for å legge til i Saken ; der vi ber om at høringsforslaget fra Andebu NMU tas til etterretning!

Sak 52/22: Økonomi.

Kommentar/vedtak: Ingen forandringer fra 09.11.22

Sak 53/22: Midler til ungdomstiltak.

Saken har fulgt oss en stund. Vi har brukt en del av de bevilgete midlene. Det har nå vært et møte mellom u-laget. NMU, og sentralen.’ Frisklivsentralen har tilsatt person i 20% stilling for å arbeide med oppstarting av band. Dette i samarbeid med Andebu ungdomslag. (dette er en viksen person med erfaring) Det har vært gjennomgang av utstyret som finnes på Solhaug. Det mangler noe utstyr. Det er innhentet pris på dette. NMU har motta en henvendelse om dette fra u-laget om at vi dekker den kostnaden. Utstyret vil komme på 46 000,00

Kommentar/vedtak: Vedtok å bevilger 46 000,00 til formålet, og at pengene overføres til Andebu ungdomslag før nyttår.

Sak 54/22: Eventuelt: Inger saker

Referat fra styremøtet 21.12.2022