Til stede: Møte ble holt via e-post

Meldt forfall:

Sak 48/23 Vinterball.  Andebu Ungdomskolen.

Kommentar/vedtak:

Søknadsdato: 27.10.2023

Kontakt person: Aina Lian, økonomiansvarlig

Budsjett totalt for prosjekt: 30.000 Kr.

Søknadsbeløp Kr. 22.000 

Som det går fram av vedleggene søkes det både Høyjord og Kodal.

Deler vi søknadsbeløpet på 3 skulle dette bli dette bli runnet 7500,00

Foreslår derfor at vi bevilger 7500,00

Saken ble enstemmig vedtatt. 

Dette ble også medelt Kodal og Høyjord Nærmiljøutvalg. Med anmodning om å bevilge et tilsvarende beløp.

Referat fra styremøte mandag. 05.112023