Saker som innbyggerne i nærmiljøområdet ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest 3 uker før møtet skal finne sted. Agenda for årsmøtet, inkludert innkomne forslag og med tilhørende sakspapirer, skal bekjentgjøres med minimum10 dagers varsel.

Styre i Andebu NMU.

Årsmøte dokumenter. Saksdokumenter til Årsmøte. 2024 docx

Andebu Nærmiljøutvalg Innkaller til Årsmøte 2024, onsdag 28 februar. kl 1900. Formannskapssalen . Andebu Herredshus.