Sandefjord kommune inviterer naboer og interessenter til et åpent møte om reguleringsplanen. Møtet avholdes i kantina på Andebu ungdomsskole mandag 22. mai kl. 18.00–19.30.

Torsdag 1. juni vil kommunen være tilgjengelig med stand utenfor Meny-butikken i Andebu sentrum mellom klokken 14 og 17 for å gi informasjon og svare på spørsmål om planarbeidet.

Se hele saken:

Detaljregulering for Andebu sentrumsområde sør, gbnr. 216/124 m.fl.

https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/arealplaner/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/detaljregulering-for-andebu-sentrumsomrade-sor-gbnr.-216124-m.fl/

 

 

 

 

Åpent møte på Andebu ungdomsskole mandag 22. mai kl. 18.00–19.30.