Sist avholdte Arrangementer

Referat fra styremøte i Andebu NMU Torsdag 29.10.2020.

Sted: Herredshuset Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Cathrine Holmen, Per Ivar Rød, Solveig Rød Aadne, Brit Wenche Carlsen, Cathrine Ellefsrød Sak 34/20  Oppsummering og informasjon etter siste møte. Lekeplasser: Arbeid med plan for lekeplasser er igangsatt. Men, den er