Andebu Idrettslag og Andebu NMU

Andebu Nærmiljøutvalg har vært med å støttet prosjektet med å få lys i aktivitetsparken på Møylandsletta, i samarbeid med Andebu IL. Forhåpentligvis vil dette gjøre parken mer besøkt også på kveldstid. Da er det bare å glede seg til snøen forsvinner, så apparatene igjen kan brukes av små og store.

Har du et prosjekt som kan være med å utvikle eller sikre gode oppvekstvilkår i Andebu, så er du hjertelig velkommen til å søke om midler hos oss. Vi mottar et årlig tilskudd fra kommunen som vi skal fordele til lokale lag/foreninger/personer som har prosjekter som utvikler og sikrer oppvekstvilkårene i Andebu. Søknadsskjema finner du her: http://www.andebu-nmu.no/velkommen-andebu-nmu/soknadsskjema-midler/

Lys for aktivitetsparken på Møylandsletta