(med enkelte skråblikk på personer og hendelser)

Boka er delt inn slik:

– Etatene og virksomhetene

– Den økonomiske delen med budsjettene for perioden 1992-2016 som bakgrunnsmateriale for betraktninger, grafer og kommentarer

– Den politiske delen med oversikt over kommunestyrer, utvalg og politikere

– Tre tidligere ordførere ser tilbake

– Kommunesammenslåinga – historikk, prosess og resultat

Andebu kommunes historie 1992-2016