Tilstede:
John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Solveig Rød Aadne.

 

Sak 25/2017

Oppdatering pågående saker.

  1. Andebu herredshus; skjer ikke noe før nyttår, men mer etter nyttår.
  2. Håsken skytebane er vedtatt.
  3. Facebook/hjemmeside er på plass. Flott om alle i styret som er på Facebook kan invitere de av sine venner som er i Andebu skolekrets til å følge/like Andebu NMUs Facebookside. Vi fortsetter å bygge hjemmesiden. Søknadsskjema skal på plass; John Reidar sender skjema og kode til Nina.
  4. Det er sendt bestilling til Set elektro på lys til aktivitetsparken i dag.

 

Sak 26/2017

Forslag til forskrift om politivedtekt.
Vi har ingen innsigelser til forslaget om ny politivedtekt.

 

Sak 27/17

Kandidater til Sandefjord kommunes priser 2017.
Vi har en kandidat til Kulturprisen, foreslått av Solveig Rød Aadne; Terje Østby. Dette på grunn av han omfattende arbeidsinnsats for å redde Gallisvannet i Kodal fra å gro igjen.

 

Sak 28/17

Fellesmøte lag/foreninger i Andebu sentrum.
Vi skal arrangere samarbeidsmøte for lag/foreninger i Andebu 8.11.2017 på Solhaug, Andebu.

 

Sak 29/17

Omsorgsbolig i Andebu.
Det er neppe fruktbart å klage på endringene som har skjedd vedrørende omsorgsbygget som nå påbegynnes i Andebu. Vi skulle gjerne gjort noe mer med det, men det er for sent.

 

Sak 30/17

Revisorer for Andebu NMU.
Foreslåtte revisor-kandidater; Tore Slettevold, Bjørg Lund, Hanne V. Brynjulfsen, Annie Brudal, Odd Brudal.

 

Sak 31/17

Samarbeidsgruppe med FAU – prosjekt akebakke.
Lars Erik Nystuen (FAU-leder Andebu Barneskole), Ingrid Knotten Haugberg (FAU-repr. Andebu Barneskole) og Gunnbjørn Tangen (Andebu NMU) inngår i prosjekt «Prosjektgruppe akebakke». Styret er enstemmig for at denne prosjektgruppen opprettes.

 

Sak 32/17

Lys ved aktivitetsparken.
Styret vedtar at Andebu NMU støtter lys ved aktivitetsparken med kr. 25 000,-.

 

Sak 33/17

Eventuelt.
Neste års styre, hvem er med videre: Leder John Reidar Pettersen, styremedlemmer Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, sekretær Nina Hagbartsen og varamedlem Solveig Rød Aadne er med videre. Kasserer Lennart Grimholt ønsker ikke å fortsette til neste år, men skal forhøre seg i Andebu Ungdomslag om det er noen andre derfra som er interessert i å være med i styret i Andebu NMU.

Nestleder Harald Skatvedt, styremedlem Kjell Skalleberg og varamedlem Unni Fjellin var ikke til stede og får spørsmålet ved en senere anledning.

 

Referat styremøte 16.10.2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *