Tilstede:
John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Solveig Rød Aadne.

 

Sak 25/2017

Oppdatering pågående saker.

  1. Andebu herredshus; skjer ikke noe før nyttår, men mer etter nyttår.
  2. Håsken skytebane er vedtatt.
  3. Facebook/hjemmeside er på plass. Flott om alle i styret som er på Facebook kan invitere de av sine venner som er i Andebu skolekrets til å følge/like Andebu NMUs Facebookside. Vi fortsetter å bygge hjemmesiden. Søknadsskjema skal på plass; John Reidar sender skjema og kode til Nina.
  4. Det er sendt bestilling til Set elektro på lys til aktivitetsparken i dag.

 

Sak 26/2017

Forslag til forskrift om politivedtekt.
Vi har ingen innsigelser til forslaget om ny politivedtekt.

 

Sak 27/17

Kandidater til Sandefjord kommunes priser 2017.
Vi har en kandidat til Kulturprisen, foreslått av Solveig Rød Aadne; Terje Østby. Dette på grunn av han omfattende arbeidsinnsats for å redde Gallisvannet i Kodal fra å gro igjen.

 

Sak 28/17

Fellesmøte lag/foreninger i Andebu sentrum.
Vi skal arrangere samarbeidsmøte for lag/foreninger i Andebu 8.11.2017 på Solhaug, Andebu.

 

Sak 29/17

Omsorgsbolig i Andebu.
Det er neppe fruktbart å klage på endringene som har skjedd vedrørende omsorgsbygget som nå påbegynnes i Andebu. Vi skulle gjerne gjort noe mer med det, men det er for sent.

 

Sak 30/17

Revisorer for Andebu NMU.
Foreslåtte revisor-kandidater; Tore Slettevold, Bjørg Lund, Hanne V. Brynjulfsen, Annie Brudal, Odd Brudal.

 

Sak 31/17

Samarbeidsgruppe med FAU – prosjekt akebakke.
Lars Erik Nystuen (FAU-leder Andebu Barneskole), Ingrid Knotten Haugberg (FAU-repr. Andebu Barneskole) og Gunnbjørn Tangen (Andebu NMU) inngår i prosjekt «Prosjektgruppe akebakke». Styret er enstemmig for at denne prosjektgruppen opprettes.

 

Sak 32/17

Lys ved aktivitetsparken.
Styret vedtar at Andebu NMU støtter lys ved aktivitetsparken med kr. 25 000,-.

 

Sak 33/17

Eventuelt.
Neste års styre, hvem er med videre: Leder John Reidar Pettersen, styremedlemmer Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, sekretær Nina Hagbartsen og varamedlem Solveig Rød Aadne er med videre. Kasserer Lennart Grimholt ønsker ikke å fortsette til neste år, men skal forhøre seg i Andebu Ungdomslag om det er noen andre derfra som er interessert i å være med i styret i Andebu NMU.

Nestleder Harald Skatvedt, styremedlem Kjell Skalleberg og varamedlem Unni Fjellin var ikke til stede og får spørsmålet ved en senere anledning.

 

Referat styremøte 16.10.2017