Tilstede:
John Reidar Pettersen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Harald Skatvedt, Solveig Rød Aadne, Brit Wenche Kopstad Carlsen.

Kjell Skalleberg ble utpekt til referent.

 

Sak 17/17

Oppdatering på tidligere saker

 1. Trafikksikkerhet Hoksrød og Skjeggerød.
  Arbeid igangsatt. Saken ble purret opp. 11.09 bom er satt opp. Orientering gitt av Kjell Skalleberg
 2. Håsken – asfaltbane/skytebane
  Opplysninger om at Notodden er første valg og at Andebu er andre valg. Flere støtter Andebu NMU i Sandefjord.
 3. Pistolbanen ingen ting hørt. PS: saken skal opp Møte i Hovedutvalg for miljø- og plansaker den 13.09.2017.  172/1717/49238 – Gbnr 216/1 – Forslag til detaljreguleringsplan Håsken skytebane – sluttbehandling
 4. Lys aktivitetspark/akebakke.
  Det bekreftes at et slikt anlegg kan det søkes spillemidler til. Set elektro har gitt ett pris tilbud. Undersøker om tilførsel av vann og strøm. Det vil bli tatt kontakt med FAU på barneskolen. Orientering gitt av Gunnbjørn Tangen.
  Opparbeiding av tidligere gangsti bak fotballbanen. Denne gikk opp ved garasjen og over til der akebakken er tenk anlagt. Denne trengs rydding. Orientering gitt av Gunnbjørn Tangen.
 5. Tursti Askjemfeltet/Kvernsmyr.
  Kommunen har blitt kontaktet, det samme er grunneier. Saken ble diskutert. Harald Skatvedt følger opp saken. I ettertid er det inngått avtale med grunneier.
  «Da har jeg gjort en avtale med Ståle Kvernsmyr ang. gang / sykkelvei ( etter noen samtaler..), og den går ut på flg.: Han freser, retter opp veien så den blir så rett som den aldri har vært før (Ståles utsagn). Han leverer 60m3 sand, og legger / trauer den ut over de ca, 400 m vei. Jobben gjøres så snart det er tørket opp noe, pt. er det for bløtt. Han får kr. 3.000,- (60 m3 x 50,-). Øyvind Rotnes syntes det var en god avtale, og går for den.»
 6. Facebook/hjemmeside
  Domene til hjemme siden er kjøpt. Hjemmesiden er under arbeid. Facebook er opprettet.

 

Sak 18/17           

Valgkomité og styringsdokument til komitéen
John Reidar Pettersen la fram forslag til styringsdokument for valgkomiteen ble lest opp. (se vedlegg) Styre er valgkomite
Vedtatt: Framlagt forslag vedtatt.

 

Sak 19/17           

Søknadsskjema nærmiljøanleggsmidler.
Muligheten å kunne søke Andebu NMU om midler er lite kjent. Søknadsfrister og svar frist ble diskutert. Søking av tilskudd 1 eller 2 ganger i året.
Vedtak: Åpen frist det første året, med svar frist innen to måneder. Saken tas opp til revedering etter et år.

 

Sak 20/17           

Oversikt over tilfluktsrom i kommunen.
Det er lite kjent at hvor tidligere Andebu sentrum har tilfluktsrom. De som er bygget ned og benyttet. til andre formål. Fantes i: Andebu hallen.  ?????
I en krise stasjon blir det opplyst at Brunstad Conference Center er kommunens evakueringssenter.
Det opplyses også at Andebu sentrum ikke har noe luftvernssirene.

 

Sak 21/17           

Andebu Herredshus
Leder har fått nøkkelen. Bjarne Sommerstad er blitt forespurt om saken. Det er usikkert om videre framgang. Det foreligger planer for ny inngang.
Vedtak: Det sendes forespørsel om planer for bruk og fremdrift.

 

Sak 22/17           

Hælja Hime.

Grundig orientering ble gitt av John Reidar Pettersen. Arrangementet betraktes som meget vellykket. Det vil bil gjort en grundig evaluering. Det ble gitt tilskudd fra Sandefjord kommune på 50 000,00 til sene og lyd.

 

Sak 23/17           

Videre fremdrift/planer.
Ønske om fellesmøte med alle lag og foreninger i Andebu skolekrets for å fremme nærmiljøet vårt. Solveig Rød Aadne finner oversikt over lag og for foreninger. Felles aktivitets kalender for å unngå aktivitets kollisjon. Kartlegging av turstier.

 

Sak 24/17           

Eventuelt
Sykkel og tursti rundt Busting Langevann dette kan være et samarbeid med Andebu sykkelklubb.
Frisbee-golf positiv til det. Ønske om samarbeidspartier som kan på ta seg oppdraget.
Markedsføring hvordan kan dette gjøres?

Referat styremøte 5.9.2017