Tilstede: John Reidar Pettersen, Harald Skatvedt, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, , Nina Hagbartsen, Kjell Skalleberg.

Sak 41/2017

Søknad om midler – Andebu Pensjonistforening.
Flertall i styret er enige om å ikke godkjenne søknaden.

 

2018

Sak 1/2018

Oppdatering pågående saker

 1. Fellesmøte; John Reidar oppretter en lukket Facebook-gruppe for lag og foreninger som møtte til fellesmøte. Det er opp til hvert lag/forening om de ønsker å legge til flere medlemmer i denne gruppen. Vi skal også legge ut årshjul på Andebu NMUs Facebook-side og nettside.
 2. Facebook/hjemmeside, saker vi kan publisere:
  a. Aktivitetsparken er ferdig lyssatt; det bør publiseres på både Andebu NMUs offisielle Facebook-side og nettsiden. John Reidar har bilder.
  b. Akebakken –  om ca. en måned.
  c. Informasjon om årsmøtet.
  d.Generelt; hver gang vi har ting å legge ut tar vi med tekst om at «dersom dere vet om verdige prosjekter som bør søke om støtte, besøk vår hjemmeside benytt søknadsskjemaet der». Det er også fint om vi liker og deler.
 3. Foreløpig regnskap.
  Lennart har spurt Inger Lise Birkeland om de har en kontoplan vi bør bruke. Vi har svært få poster, og det blir ikke et
  avansert/stort regnskap. Vi ønsker å få med i regnskapet for 2017 at kr. 50 000,- er satt av til prosjekt akebakke.
 4. Akebakke.
  1. Vi har fått avslag fra Vegvesenet når det gjelder vår forespørsel om kjøring på/over gang og sykkelsti ved akebakken i forbindelse med arbeid og etter hvert vedlikehold av akebakken.
  2. Vi skal ha dugnad enten vår eller høst 2018 for å rydde i/ved akebakken.

 

Sak 2/18

Oppstart av arbeidet med ny kommuneplan.
Vi har tatt en titt på kart over friluftsområder i Sandefjord. Vi bestemmer at vi utarbeider innspill som vi sender til kommunen snarest, for å være i forkant.

 

Sak 3/18

Årsmøtet.

 1. Styresammensetning; John Reidar 1 år til, Britt Wenche 1 år til, Gunnbjørn 2 år til, Kjell 2 år til, Nina 2 år til, Solveig og Unni videre som vara-medlemmer. Harald og Lennart slutter.
  Vi ønsker å finne kandidater fra Ungdomslaget og FAU, og det er ønskelig å spre alderssammensetningen noe mer enn hva som er tilfelle i styret per dato dersom vi kan få til det. Vi ber om at alle i styret finner 2-3 navn med kandidater de mener kan være aktuelle å spørre om de vil være med i styret.
 2. Valgkomité; Styret er komité til årsmøtet. Ny komité velges deretter på årsmøtet. Harald er leder i komitéens første år.
 3. Innkalling.

 

Sak 4/18

Eventuelt.

 1. Sementstøperiet i Håsken i solgt; vi følger med videre med tanke på hva som skjer der oppe.
 2. Vedlikehold Vetan-tårnet; spørre Sandefjord Turistforening om de vil ha løype over der, og i tillegg ta seg av vedlikeholdet av tårnet, slik at noen følger med på det med tanke på sikkerhet.
 3. Hvordan spre informasjon om Andebu NMU; bruke «Andebuavisa» – vi kontakter den og hører om vi kan få informere om Andebu NMU der.
Referat styremøte 25.1.2018