Sandefjord kommune eier eiendommen Kjørkåsen gnr. 216 bnr. 213. Området er regulert til boligformål. Det er mange år siden området ble regulert og det har over lang tid vært lagt ut for salg uten resultat. Gjennom området går det en ”fredet” hulvei. Den er tatt inn i reguleringsplanen og gir noen utfordringer for en utbygging. Hulveien er mye brukt som turvei. I vår ble hulveien skiltet som turvei og inngår i rundløypa Kjørkåsrunden med start på Sentralen. Dette har økt bruken av hulveien ytterligere, særlig av de eldre bosatt i sentrum. Skogen har vært og er i bruk av barnehagene i sentrum. Andebu NMU mener at Kjørkåsen nå har blitt Andebu sentrums ”100 meterskog”.

For at Andebu sentrum skal være attraktivt for eksisterende og nye beboere, må det i tillegg til et godt tilbud av sentrumsfunksjoner også være et godt tilrettelagt turløypenett med kort avstand til skog. Mens Vetan og Skørsområdet er for de spreke, er turen over Kjørkåsen mulig å gjennomføre for de fleste. Andebu Nærmiljøutvalg undres om det er nødvendig for kommunen å selge denne skogen til en utbygger? Det finners fortsatt store muligheter for utbygging i Sentrum, både på områder avsatt til byggeområder og for fortetting på romslige eneboligtomter. Dersom Kjørkåsen blir solgt går skogen tapt og turen på hulveien blir ikke den samme.

Under overskriften Opp av sofaen skriver kommentator Therese Sollien i Aftenposten den 10. november i år bl.a. følgende: Norge bruker 3 prosent av helsebudsjettet til forebyggende helsearbeid. Den andelen bør opp. Bygg lysløyper, lag turstier og prioriter parkområder. En rapport fra Vista Analyse konkluderer med at økt fysisk aktivitet kan spare staten for 80 milliarder kroner i året. Forskning fra Storbritannia viser at 1 forbyggingskrone tilsvarer 4 kroner i behandling.

Andebu Nærmiljøutvalg ønsker at kommunen revurderer salget av Kjøråsen.

Vil du hjelpe oss å bevare skogen på Kjørkåsen?

Klikk på denne lenken for å signere oppropet vårt: https://minsak.no/sak/1701

 

 

Stopp salg av Kjørkåsen