Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Svein Are Trollsås, Lars Erik Nystuen, Nina Hagbartsen.
Vara: Solveig Rød Aadne.

Sak 45/19

Oppdatering tidligere saker.
– Tilbakemelding fra fellesmøte for NMU i Sandefjord kommune
– Trivselstiltak i Andebu sentrum. Henvendelse til kommunen er gjort, vi har ikke fått svar foreløpig.
– Fremdrift gapahuk i akebakken; vegger er kledd og tak uten papp er på. Den skal også innredes med benker osv. Mulighet for bålplass. Svein Are sjekker om hans arbeidsplass kan tømme flis fra flisekutter ved akebakken, det er veldig bløtt nederst der.
– Julegater i sentrum; vi henvender oss til Stokke NMU og spør hvordan dette er løst der. Dersom det er kommunen som står for dette i Stokke, bør den også gjøre dette i Andebu? Andebu NMU skal ikke bidra med penger.
– Vi får besøk fra kommunen den 27.1.2020 kl 17:30.
______________________________________________

Sak 46/19

Søknad om midler til Dropprevyen – søknadsbeløp 30 000,-
– Vi vedtar å støtte prosjektet med kr. 30 000,-.

 

Sak 47/19

Søknad om midler til Andebu Skolers Musikkorps – søknadsbeløp 20 000,-
– Vi vedtar å støtte med kr. 10 000,-.

 

Sak 48/19

Søknad om midler til Sentralen for friskliv og frivillighet – søknadsbeløp 270 000,-
Saken utsettes til neste møte (vi undersøker nærmere).

 

Sak 49/19

Søknad om midler  Foreldrenettverk 13+ – søknadsbeløp ikke oppgitt.
Vi avslår søknad på grunnlag av at vi må ha konkrete prosjekter dersom vi skal vurdere å støtte, generell drift støttes ikke på grunn av gjeldende vedtekter.

 

Sak 50/19

Økonomi
Vi har 79 000,- på konto nå (minus 40 000,- som er vedtatt i støtte i dagens møte),
16 000,- på akebakkekonto og 106,- på Vipps.

 

Sak 51/19

Forslag til tiltak – Temaplan for friluftsliv
Tiltak som nevnes er strand /gapahuk i nordenden av Askjemvannet, og Isakberget (Askjemvannet/øst) – strand?
I planene ligger det oppgradering ved Stålerødvannet og Kleiveren.

 

Sak 52/19

Selvkjørende (autonom buss) ved Signo i Andebu – informasjon om planlagt tiltak og forespørsel om innspill
Gunnbjørn har skrevet innspill med noen tanker vi har gjort oss, bla noen bekymringer med tanke på kjøring på sykkelsti/bratte bakke.

 

Sak 53/19

Eventuellt.
a) Legge inn tekst på nettsiden om at dersom tilbudet/prosjektet det ønskes støtte til også dekker/faller inn under Kodal og/eller Høyjords område så bør det også søkes om støtte fra NMU’ene der også. Legge inn tekst i søknadsskjemaet også.

b) Håsken/Idrettslaget; sak mellom Andebu Idrettslag og Heitmann (rallyvirksomhet i Håsken)/eiendomsselskap er hos fylkesmannen. Idrettslaget har foreløpig gjort en avtale med Heitmann som innebærer å betale leie på 7000,- for at idrettslaget skal kunne bruke den lille fliken av eiendommen der løypa går, nå på vinteren 2019/20.

c) Det kommer en plan om oppgradering/registrering av lekeplasser i Sandefjord kommune. Vi bør lage en oversikt over lekeplasser i vårt område; lage dette når planen kommer fra kommunen. Vi tar med denne saken til møtet med kommunens representanter 27.1.20.

 

 

Referat 9.12.2019