Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Lars Erik Nystuen, Nina Hagbartsen, Solveig Rød Aadne (vara), Unni Fjellin (vara) (til stede t.o.m. sak 3/20) . Forfall: Svein Are Trollsås

Sak 1/20

Oppdatering tidligere saker.
– Forslag til tiltak for temaplan for friluftsliv er sendt – ingen tilbakemelding
– Selvkjørende buss ved Signo; innspill sendt, ingen tilbakemelding foreløpig.
– Bålpanne til akebakken og gapahuk er på plass.
– Åpning av Andebuparken (sentrumsjordet) vil skje i forbindelse med Hælja hime.
– Tilbakemelding fra Dropprevyen (vedlegg 1 i saksliste).
______________________________________________

Sak 2/20

Økonomi
– Vi har for det meste brukt pengene vi har fått fra kommunen;  131 000,-. Blant mottakerne er Korpset i Andebu, Andebu FAU, Frisbee-klubben, Dropprevyen, Gravdal Vel., Akebakken (NMU’s prosjekt), Andebu Idrettslag.
Akebakken har kostet 305 000,- til sammen.
– Saldo ved årsskiftet for Andebu NMU var 38 760,- (akebakkekonto 11 000,-)

 

Sak 3/20

Søknad om midler til Sentralen for friskliv og frivillighet – søknadsbeløp 270 000,
– Vi avslår søknaden da vi mener at det er kommunen som bør stå for disse utgiftene siden dette ikke bare er til ungdom, men også vil bli brukt av mange andre. Vi kan tilby å søke Andebu Sparebank om midler (frist 1.3.20).

 

Sak 4/20

Forslag til trafikkplan for Andebu sentrum.
Saken utsettes til Svein Are Trollsås, som har tegnet forslaget, er til stede.

 

Sak 5/20

Lekeplasser i Andebu
Gunnbjørn har oppsummert for vårt nærområde i vedlegg 4 i saksliste.
Sandefjord kommune arbeider med å lage oversikt over hva som er kommunale og private lekeplasser, og hvem som har driftsansvar for dem. Velforeningene bør prioritere hvilke lekeplasser som er viktigst og vente til kartet fra Sandefjord kommune er ferdig.

 

Sak 6/20

Trafikksituasjonen rundt skolene i Andebu sentrum
– Hjertesone-prosjekt (Andebu skoles hjemmeside/foresatte).
– Sende henvendelse til postmottaket i Sandefjord kommune angående parkering på basketballbanen ved ungdomsskolen.
Foreslå grusparkering nedenfor svømmehallen. Kjell forfatter forslag.

 

Sak 7/20

Årsmøte 2020 – 10. Mars kl. 19:00 på Herredshuset
– Innkalling på publiseres minst 5 uker før møtet.
– Agenda må publiseres minimum 10 dager før møtet.
– Forberede årsberetning m.m.

 

 

 

Referat 27.1.2020