Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Svein Arne Trollsås, Britt Wenche Carlsen, Solveig Rød Aadne, Cathrine Ellefsrød

 

9/20. Orienteringssaker:

Kjell og Britt Wenche har deltatt på fellesmøte for NMU’er arrangert av Sandefjord kommune.
Beredskap: Svar på henvendelse til Sandefjord kommune fra Thor Henry Thorrød vedr. sirene: Andebu er på prioritert liste.

Parkering på ungdomsskolen: Henvendelse fra NMU er ikke besvart.
Inger Line Birkeland har videresendt til virksomhetsleder, Erik Rune Hagen. Kjell har i tillegg tatt kontakt med Trygg trafikk, som har videresendt til Gaute Amundsen som skulle ta kontakt med Kjell. Cathrine formulerer henvendelse til FAU om parkering i skolegården på ungdomsskolen. Sender den til Kjell. Kopi til Erik Rune Hagen.

 

10/20 og 11/20. Foreslått utsatt til etter at søknadsfrist for første kvartal er over, 30 mars.

NMU tar et møte kjapt etter 1. april.

 

12/20. Henvendelse fra Frivillighetssentralen (nøkkelansvarlig). Hvor skal bildene av ordførerne og henge?

NMU forslår i trappeoppgangen, fra festsalen og opp. Start med Otterbech på den ene siden og avslutte med Bjarne Sommerstad på den andre siden.

 

13/20. Innkommet forslag til årsmøte fra Hans Anders Kjærås:

Ønske om at NMU bør arrangere erfaringskonferanse og at alle aldersgrupper inkluderes, får informasjon samt får mulighet til å komme med tilbakemeldinger.

NMUs behandling av forslaget:
I våre vedtekter står det at NMU har som mål å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår i sin skolekrets. Dersom man ønsker endringer i vedtektene, må dette opp som årsmøtesak.
Øvrige servicetjenester fra kommunen får man hjelp til ved å henvende seg til servicekontoret i Andebu kommune på, tlf. 33348128.

NMU oppfordrer engasjerte innbyggere til å melde seg inn i lag og foreninger, og/eller engasjere seg politisk. Innbyggerne oppfordres også til å møte opp på biblioteket når ordføreren er der. Se Bjørn Ole Gleditsch Facebookside for tidspunkt.

NMU ser på muligheten for å invitere foredragsholder/trekkplaster i forbindelse med neste års årsmøte. Vi tar også gjerne imot innspill fra innbyggerne som vi videresender til rette instans i kommunen.

 

 

Ref. Cathrine Ellefsrød

 

Referat 10.3.2020