Er du en av dem som benytter turstien rundt Askjemvannet til rekreasjon, trim eller trening? Eller har du kanskje bare sett informasjonsskilt og merking fra sentrum, men aldri begitt deg ut på turen rundt det 1,7 km lange vannet?

Uansett husker du kanskje at Andebu kommune i 2015 avsatte penger til turstien, og det var stor ståhei da bru ble heist på plass med helikopter vinteren 2016 og avtale om merking av tursti ble opprettet med de fleste grunneiere rundt vannet. Turstien ble inntegnet på kommuneplanens arealdel, og siden den gang har den blitt et populært turmål i Andebu.

Andebu Nærmiljøutvalg har planer om oppgradering av det kommunale arealet som er avsatt til friområde i nordenden av vannet. Her kan det bli oppført gapahuk, bålplass og badebrygge. Med et par mindre klopper over grøft og bekk, og en tursti forbi Trytebærje, på nedsiden av massedeponi og fram til bilveien som går ned til hytta på Promholmen, ville en også få til en permanent sti rundt hele Askjemvannet nær vannet. I dag går en del av runden på grusvei et stykke vekk fra vannet.

Dessverre er ikke disse planene tatt hensyn til i Sandefjord kommunes behandling av forslag til reguleringsplan for massedeponiet på gården Askjem.  Nærmiljøutvalget har også flere innspill til planen, bl.a. i forhold til miljø og trafikksikkerhet. Les innspillene som sendt til kommunen under. Hva tenker du?

Les Andebu Nærmiljøutvalg kommentarer til saken.  Tursti og friluftsliv ved Askjemvannet

Se saksdokumenter Sandefjord kommune:  Massedeponi Askjem

Vi tar gjerne I mot dine meninger og kommentarer her eller I e-post  post@andebu-nmu.no

 

Tursti og friluftsliv ved Askjemvannet