På søndag 31.10.21 ble det arrangert fakkeltog for gangvei fra Andebu sentrum opp til Andebu kirke, som nå er en trafikkert vei uten gangsti. Andebu pensjonistforeningen og Andebu frivilligsentral dro i gang ideen om arrangementene som ble et samarbeid på tvers av enkelte frivillige, foreninger og lag og næringslivet. Ordfører og varaordfører kom med innlegg til dette viktige arrangementet. Det var ca. 150 mennesker, store og små, som var med på arrangementet.

En takker alle som bidro på denne dagen og for et stort engasjement. Samarbeidspartnere har vært: Nasjonalforeningen for folkehelse/ lokallag Andebu, natteravn-gruppe i Andebu, Andebu nærmiljøutvalg, Lions klubb Andebu, Andebu Sparebank, Meny Andebu, Gjensidige forsikring Andebu, Trygg trafikk.

 

Dle det arrangert fakkeltog for gangvei. 31.10.21