Til stede: Gunnbjørn Tangen, Svein Are Trollsås, Brit Carlsen, Solvei Rød Aadne

Forfall: Per Ivar Rød, Lene Knippen Kvernsmyr, Hanne Garmel

Sak 37/21 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Tursti til Skør er laget ferdig, Meget bra.
 • Krakk satt opp i Harasvingen.
 • Bark i akebakken: Bark er bestilt. Den vil bli spred ut så fort den er levert. Det er Håkonsen og Sukke som tar seg av det.
 • Tørrgran ved kirken. Kontakt tatt.

Svar- Søknad om hogst på kommunalt friområde – Ved Andebu kirke Hei. Vi viser til din henvendelse datert 14.10.2021. Takk for at du gir oss beskjed om dette. Vi vil i løpet av høsten/ vinter 2021 ta en runde i skogen for å ta ut tørr gran langsmed sti. Med hilsen Knut Magnar Asgrimplass driftsleder Dokumentet er elektronisk god.

Sak 38/21 Økonomi.

Kommentar/vedtak:  Økonomien er god. Delt ut ca. 3/4 etter møte 27.10.2021

Sak 39/21 Søknad Sandefjord Frisbeeklubb

 • Søknadsdato: 26.09.2021
 • Kontakt person: Asgeir Moland
 • Budsjett totalt for prosjekt: 73.000,00
 • Søknadsbeløp Kr. 28.000,00

Kommentar/vedtak: Søknaden ble enstemmig innvilget. Beløp 28.000,00

Sak 40/21 Søknad Andebu Skolers Musikkorps

 • Søknadsdato: 29.09.2021
 • Kontakt person: Åse Ingrid Sletvold
 • Budsjett totalt for prosjekt: 12.100,00
 • Søknadsbeløp Kr. 12.100,00

Kommentar/vedtak: Det ble besluttet å gi en gave til Andebu Skolers Musikkorps for langvarig arbeid med barn og ungdom i kommunen. Gaven på 10.000,00 kr.

Sak 41/21 Søknad Gravdal Velforening

 • Søknadsdato: 07.10.2021
 • Kontakt person: Sølvi Hansen
 • Budsjett totalt for prosjekt: 30.120,00
 • Søknadsbeløp Kr. 30.000,00

Kommentar/vedtak: Det ble vedtok å imøtekomme søknad på følgene punkter med midler til: 2 stk. vimpler 1520,00 kr. Utebenker 4600,00 kr. Basketballkurv 4000,00 kr. Samlet 10.120,00

Sak 42/21 Søknad: Andebu Pensjonistforening

 • Søknadsdato: 23.10.2021
 • Kontakt person: Bjørn Aamodt – arrangementsansvarlig for konsert i kirken
 • Budsjett totalt for prosjekt: 40.000 for konserten
 • Søknadsbeløp Kr. 5000,00

Kommentar/vedtak: Det ble gitt 6000,00 som økonomisk støtte til prosjektet. Andebu Nærmiljøutvalg var medarrangør.

Sak 43/21 Utleieavtaler. Kostnader for lag og foreninger. Skal dette være gratis? Er dette noe Nærmiljøutvalget kan diskutere? Sølvi ønsker nærmiljøutvalgets mening for/imot gratis utleie. Idrettslaget må leie lokaler på klubbhuset. Hvorfor må Lions ha gratis? Nærmiljøutvalget skal drøfte dette på møte.

Kommentar/vedtak: Saken ble drøftet, men utsatt da en ønsker flere opplysninger om saken. Utleieregler.

Sak 44/21 Flagging på Herredshuset Det er ikke lov å ha flagg ved Herredshuset i dag da flaggstangen er en offentlig flaggstang. Skal det ikke kunne flagges ved konfirmasjoner, dåp eller begravelser om noen bruker Herredshuset denne dagen? Nærmiljøutvalget skal ta opp dette.

Kommentar/vedtak: Det gjøres henvendelse om saken til kommunen for å få avklart de regler som er gjeldene

Sak 45/21

Lysanlegg på tursti Tilbakemelding på henvendelse: Så spennende tanker, å benytte solceller. Det bør være mulig å søke spillemidler til lys basert på alternative strømkilder. Det vil jo være en forutsetning at kapasiteten på anlegget er stor nok til å levere tilstrekkelig med lys i den mørke tida. Jeg ser ikke noe anlegg eiet av Andebu sykkelklubb i anleggsregisteret.

Ved en evt søknad om spillemidler trengs det ansvarlig eier og driver av anlegget, og anleggsenhet det skal knyttes opp mot. Dette er jo Andebu idrettslag godt kjent med. Ta gjenre kontakt om det er behov fram mot en evt. Søknad. Husk behov for grunneieravtaler og beskrivelse av vedlikehold Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021 (regjeringen.no) viser til rammer for tilskudd til lys på turveier på side 32 og vedlegg 5 på side 82

Kommentar/vedtak: Saksen ble utsatt da en ønsket å avvente svar henvendelse gjort av idrettslaget til kommunen

Sak 46/21 Pynting i sentrum

Tilbakemelding fra kommunen: Kommunen ved grønntvedlikeholdet setter opp juletrær i Sandefjord, Stokke og Andebu. Når det gjelder øvrig belysning er dette noe grønntvedlikeholdet tildels bistår handelstanden med, men handelstanden tar alle kostnader vedrørende dette. Dersom dere ønsker bistand fra grønntvedlikeholdet vedrørende dette, må dette tas opp direkte med grøntvedlikeholdet, og da Knut Magnar Asgrimplass. Men det er slik jeg har blitt fortalt ingen midler å hente til dette.

Kommentar/vedtak: Ny henvendelse gjort. Avventer svar fra kommunen. Sak utsatt

Sak 47/21 Årlig møte nærmiljøutvalg – kommune mandag 8. november kl. 18.00 Hvem har anledning til å møte.

Kommentar/vedtak: Andebu Nærmiljøutvalg sender 3 representanter

Sak 48/21 Eventuelt. Fakkeltog

Kommentar/vedtak: Andebu Nærmiljø Utvalg hadde tatt på seg å sette, tenne og rydde opp fakkelbokser. Roller ble fordelt.

 

 

Referat fra styremøtet 27.10.2021