Sak 15/20   Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Selvgående buss fra Signo. Har fått opplysninger om at skal bussene gå gangveien fra Hoksrøveien og ned til Skjeggerrød. Må det en ekspropriering til da det foreligger en klævsul på denne bruk av denne veien. Sykkelveien ligger på eiendommen til Øyvind Skjeggerød. Skjeggerød som.
 • Håsken motorkros. Bilder av forurensning i Molandvann er oversendt kommunen. Det ryktes at driveren er på vei ut.
 • Vi har ennå ikke fått utbetalt driftstilskuddet fra kommunen. Har gjort henvendelse om dette.

Sak 16/20 – Sak 10/20 ble utsatt til etter at søknadsfristen var utløpt.

Søknad Hælja hime

 • Søknadsdato: 02.2020
 • Kontakt person: Bjørn Aamodt
 • Budsjett totalt for prosjekt:.80.000,-
 • Søknadsbeløp Kr. 20 000,-

Forslag:

Gi tilbakemelding på søknaden. Forslag til tekst: På grund av den vanskelige situasjonen vi er oppe i hvor store deler av Samfundet er stengt ned. Deres søknad vil derfor ikke bli behandlet da det er usikkert om prosjektet vil la seg gjennomført. Hvordan tiden framover vil bli er også usikkert. Skulle situasjonen forandre seg ber Andebu NMU at dere sender inn ny søknad. Andebu NMU ber også om at dere da utdyper hva en egen barnekonsert og hva arrangementet tilbud til barn og unge vill inneholde.

Forslag vedtatt.

Sak 17/20 – Sak 11/20 ble utsatt til etter at søknadsfristen var utløpt.

Søknad Andebu barneteater.

 • Søknadsdato: 02.2020
 • Kontakt person: Tine J. Svendsen.
 • Budsjett totalt for prosjekt Usikret
 • Søknadsbeløp Kr. 30 000,-

Forslag:

Gi tilbakemelding på søknaden. Forslag til tekst: På grund av den vanskelige situasjonen vi er oppe i hvor store deler av Samfundet er stengt ned. Deres søknad vil derfor ikke bli behandlet da det er usikkert om prosjektet vil la seg gjennomført. Hvordan tiden framover vil bli er også usikkert. Skulle situasjonen forandre seg ber  Andebu NMU at dere sender inn ny søknad.

Forslag vedtatt.

Referat 15 april 2020