Krav til opparbeidelse av gangfelt fortau langs et lite stykke av Askjemveien med gangfelt over til Bjørkeveien, og fortau inn i Bjørkeveien, til første avkjøring er i ferd med å bli innfridd.

 

Lite stykke fortau langs av Askjemveien. 11.04.2021