Styremøte hadde en sak denne ble behandlet som e-post.

Sak 07/21 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

  • Det ble vert inn klage på vedtak om disposisjon om drift av motorsport på Håsken, Saken er nå sendt til Statsforvalteren har er det ventet en behandlings tid på 3 – 5 måneder, Det er mulighet til å ettersende dokumentasjon dersom vi menet det er nødvendig,
  • Selv gående buss på Signo. Vi har fått opplyst at prosjektet ble avsluttet januar 2020,

Sak 08/21 Økonomi.

Kommentar/vedtak: Det har ikke vært noe bevegelse siden møte 21.01.21 møte. Viser til årsmøte papirer.

Sak 09/21 Søknad fra Stokke Idrettslag. Støtte til E-sport

Et positivt tiltak for barn og ungdom. En søknad fra en utenom Andebu skolekrets forening. (Stokke idrettslag) Foreningen har ingen samarbeids partner i vår skolekrets. Hva vil være et naturlig område for rekrutering til denne sporten? Melsomvik og Bokemoa har gitt tilskudd, For begge disse stedene er Stokke et naturlig rekruterings område. Her er det lange tradisjoner. Sammenligner vi dette med Friby klubben er Andebu en under avdeling/samarbeidspartner av Sandefjord. Dette ville lettet en avkjøles. Forslag er at denne søknaden avslår og at vi oppfordrer dem til å finne en samarbeidspartner i Andebu (Andebu IL) Det ville øke rekruteringen fra Andebu, og da lettere for oss. Vi kan også utsette saken.

Kommentar/vedtak: Søknaden ble ikke innvilget med begrundede.  Stokke Idrettslag er en forening utenfor Andebu skolekrets finner vi det vanskelig å kunne støtte deres prosjekt. Vi vet også lite om det finnes ungdom i Andebu som er interessert i e-sport

Referat fra styremøte i Andebu NMU 07.04.2021