Digitalt møte alle deltok

Sak 11/21. Oppsummering og informasjon etter siste møte.

  • Begjæring om tilskynd Sandefjord kommune sendt.

Sak 12/21. Økonomi.

Kommentar/vedtak: Viser til Årsmøtet Ingen forandring.

Sak 13/21 Søknad fra Sandefjord Frisbeeklubb / Andebu

  • Søknadsdato: 29.04.2021
  • Kontakt person: Asgeir Moland
  • Budsjett totalt for prosjekt: 45000,00
  • Søknadsbeløp Kr 30000,00

Kommentar/vedtak:

Brevveksling mellom frisbeegolf og sentralen som viser hva og hvor.  På grund av arbeidet for å få prosjektet ferdig til sommeren er det viktig at dette blir avgjort nå. Dette er et meget godt tiltak som vil engasjere barn og ungdom i vårt nære miljø. Det ble vedtatt å gi et tilskudd på 30 000,00 til dette formålet.

Sak 14/21. Søknad fra 17. mai komiteen Andebu skole.

  • Søknadsdato: 28.04.2021
  • Kontakt person: Ingebjørg Aske
  • Budsjett totalt for prosjekt: 3.000,00
  • Søknadsbeløp Kr 3.000,00

Kommentar/vedtak: Også i 2020 støttet vi 17 maikomiteen.  17 mai er barnas dag. I gjeldene sitasjon er det viktig at vi stimuler tiltak for barn og ungdom i Andebu skolekrets.  Det ble vedtatt å støtte  17 mai kometen med 3000,00

Sak 15/21 Hælja hime 2021

Vi har fått invitasjon om deltagelse. Temaet er i år er MAT og DRIKKE i Andebu. Les mer: https://www.facebook.com/haeljahime En stand skal bemannes. Det ble besluttet at Andebu Nærmiljøutvalg skat delta med en stand.

Referat styremøte 03.04.2021